Cuốn sách "Tự Động Hóa Thiết Kế Cơ Khí" được biên soạn nhằm củng cố và hoàn thiện các kiến thức về kết cấu cơ khí, nâng cao kỹ năng lập trình thiết kế tối ưu các chi tiết máy và bộ phận máy có công dụng chung, đồng thời bồi dưỡng khả năng tiến hành thiết kế tự động các bản vẽ kỹ thuật.
Các thuật ngữ và ký hiệu trong sách dựa theo tiêu chuẩn nhà nước, phù hợp với thuật ngữ và ký hiệu quốc tế.
Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên ngành cơ - tin học kỹ thuật, làm tài liệu thiết kế cho sinh viên ngành cơ khí của các trường Đại học kỹ thuật và Cao đẳng, làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực thiết kế máy cũng như cho học viên cao học ngành cơ học máy. Sách còn được làm tài liệu cho các thí sinh tham gia các kỳ thi Olimpic quốc gia về tin học chi tiết máy.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap