Giáo trình "Trang bị điện máy xây dựng" đề cấp đến các kiến thức cơ bản về các hệ thống truyền động điện trong máy xây dựng và máy móc nói chung; các phương pháp lựa chọn và điều khiển máy điện cho hệ thống truyền động điện; các thiết bị và khí cụ điện và giới thiệu các sơ đồ mạch điện điều khiển máy điện trong các máy nâng - vận chuyển, máy xúc, trong ôtô và máy kéo.

MỤC LỤC
1. Cơ sở truyền động điện và đặc tính cơ động cơ điện
2. Điều chỉnh tốc độ truyền động điện
3. Chọn công suất động cơ điện
4. Thiết bị và khí cụ điều khiển, bảo vệ hệ thống truyền động điện
5. Nguyên tắc cơ bản của điều khiển tự động truyền động điện
6. Trang bị điện cho máy xúc và máy nâng, vận chuyển
7. Thiết bị điện và sơ đồ truyền động điện và điều khiển thang máy
8. Thiết bị điện ôtô - Máy kéo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap