Chương 1. Thi công đất
Bài toán 1.1: Thiết kế thi công đào rãnh đường ống
Bài toán 1.2: Chọn phương án thi công đào đất hố móng
Bài toán 1.3: So sánh các phương án đào đất
Bài toán 1.4: Chọn máy đào gầu dây
Bài toán 1.5: Tính tường cừ gỗ chống vách đất hố đào
Bài toán 1.6: Tính số xe tải phục vụ một máy đào (xúc) đất
Bài toán 1.7: Dự tính giá thành làm đường tạm thời phục vụ thi công
Bài toán 1.8: Chọn đầm nện để đầm gia cố nền đất
Bài toán 1.9: Chọn đầm lăn để lèn chặt đất đắp
Bài toán 1.10: Tính lượng nước ngầm thấm vào hố móng
Bài toán 1.11: Hạ mực nước ngầm bằng ống kim lọc hay giếng lọc
Bài toán 1.12: Chọn búa rung để hạ cọc và cừ
Bài toán 1.13: Tính độ chối đóng cọc
Bài toán 1.14: Đào đất bằng nổ mìn
Bài toán 1.16: Xác định các thông số cho tường cừ
Bài toán 1.17: Tính tường cừ ngàm trong đất nền
Chương 2. Thi công bê tông
Bài toán 2.1: Tính năng suất máy trộn bêtông
Bài toán 2.2: Chọn máy trộn bêtông và tính lượng vật liệu tiêu thụ.
Bài toán 2.3: Chọn phương tiện cơ giới thi công đổ bêtông
Bài toán 2.4: Phân khối đổ bêtông cống lấy nước
Bài toán 2.5: Phân khối đổ bêtông sân tiêu năng công trình thuỷ lợi.
Bài toán 2.6: Tính số lượng máy thăng tải phục vụ đổ bêtông.
Bài toán 2.7: Thiết kế tổ chức đúc bêtông khung nhà nhiều tầng theo phương pháp dây chuyền.
Bài toán 2.8: Thiết kế cốppha đáy
Bài toán 2.9: Thiết kế cốppha thành
Chương 3. Thi công lắp ghép
Bài toán 3.1: Chọn dây cáp
Bài toán 3.2: Tính đòn treo
Bài toán 3.3: Chọn cần trục lắp ghép
Bài toán 3.4: Tổ chức lắp ghép nhà công nghiệp một tầng
Bài toán 3.5: Chọn phương án lắp ghép nhà công nghiệp một tầng
Bài toán 3.6: Tổ chức lắp ghép nhà công nghiệp nhiều tầng
Chương 4. Hiệu quả kinh tế
Bài toán 4.1: Chọn máy đào đất gầu đơn
Bài toán 4.2: Chọn phương án thi công hố móng
Bài toán 4.3: Chọn giàn giáo hoàn thiện
Bài toán 4.4: Chọn cần trục lắp ghép nhà ở
Bài toán 4.5: Chọn cần trục lắp ghép nhà công nghiệp
Bài toán 4.6: Kết hợp giải pháp cấu tạo và giải pháp thi công
Chương 5. Điện, nước, mặt bằng tiến độ thi công
Bài toán 5.1: Thiết kế mạng đường ống cấp nước thi công
Bài toán 5.2: Thiết kế mạng điện thi công
Bài toán 5.3: Lập mặt bằng thi công
Bài toán 5.4: Lập tiến độ thi công theo sơ đồ mạng
Chương 6. Một mẫu đồ án thiết kế tổ chức thi công
Đề tài: thiết kế tổ chức thi công một tiểu khu nhà ở
1. Nhiệm vụ thiết kế
2. Tìm hiểu về địa điểm xây dựng
3. Tìm hiểu đặc điểm công trường
4. Tìm hiểu cấu tạo nhà
5. Dự toán xây lắp
6. Tổ chức thi công
7. Các biện pháp thi công chủ yếu
8. Chọn máy đào đất
9. Tính số xe tải để chở vật liệu khi thi công móng
10. Tính số xe tải vận chuyển các cấu kiện bêtông
11. Chọn cần trục tháp
12. Tính công lao động xây lắp một nhà
13. Tính số nhà tạm phục vụ đời sống
14. Tính diện tích nhà kho
15. Tính nhu cầu về lán trại
16. Tính nhu cầu về nước
17. Tính nhu cầu về điện
18. Nhu cầu về xe máy thi công (bảng 6.5)
19. Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật
20. Bảng phân bố vốn đầu tư xây lắp
21. Tiến độ thi công


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap