Được chia thành 7 chương với những vấn đề chung về tài chính quốc tế, xác định tỷ giá hối đoái và lập cân cán thanh toán, các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế, đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế, tài chính các công ty xuyên quốc gia, tài trợ quốc tế của chính phủ, thuế quan và liên minh thế quan, các hoạt động chính của các tổ chức tài chính quốc tế chủ yếu.
Chương 1: Những vấn đề chung về tài chính quốc tế
Chương 2: Xác định tỷ giá hối đoái và xác lập CCTTQT
Chương 3: Các nghiệp vụ của thị trường tài chính quốc tế
Chương 4: Đầu tư quốc tế của các tổ chức kinh tế và tài chính công ty xuyên QG
Chương 5: Tài trợ quốc tế của chính phủ
Chương 6: Thuế quan và liên minh thuế quan
Chương 7: Các nghiệp vụ chủ yếu của một số tổ chức tài chính quốc tế


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap