Cuốn Sổ tay máy bơm giới thiệu cấu tạo, đặc tính, sơ đồ lắp đặt và các kích thước cơ bản của tổ máy của một số loại bơm mới được sử dụng rộng rãi trong ngành cấp thoát nước và kỹ thuật môi trường. Nội dung bao gồm: Chọn máy bơm và các thông số làm việc của máy bơm, Máy bơm li tâm bơm nước sạch, Máy bơm giếng khoan, Máy bơm li tâm bơm nước bẩn, Máy bơm chân không kiểu vòng nước và Tài liệu tham khảo. Sổ tay được biên soạn phục vụ cho sinh viên chuyên ngành cấp thoát nước dùng làm tài liệu để thiết kế các loại trạm bơm cấp một, cấp hai trong hệ thống cấp nước và các loại trạm bơm nước thải trong hệ thống thoát nước.

Chọn máy bơm và các thông số làm việc của máy bơm
Máy bơm li tâm bơm nước sạch
Máy bơm giếng khoan
Máy bơm li tâm bơm nước bẩn
Máy bơm chân không kiểu vòng nước


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap