Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau:
Chương 1: Giới thiệu chung về Robot công nghiệp
Chương 2: Cấu trúc và phân loại Robot công nghiệp
Chương 3: Các phép biến đổi dùng ma trận thuần nhất
Chương 4: Hệ phương trình động học Robot
Chương 5: Tổng hợp chuyển động Robot
Chương 6: Động học Robot khi di chuyển nhỏ
Chương 7: Lập trình quy đạo chuyển động và mô phỏng các chuyển động của Robot
Chương 8: Động lực học của Robot
Chương 9:Điều khiển Robot
Chương 10: Truyền dẫn động điện cơ
Chương 11: Truyền dẫn động thủy khí
Chương 12: Thiết bị cảm biến


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap