Chương 1. Tình hình ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước trong công trình xây dựng
1.1. Sơ lược lịch sử phát triển kết cấu bê tông ứng lực trước
1.2. Ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước ở Việt Nam
1.3. Các công nghệ gây ứng lực trước
1.4. Hiệu quả kinh tế kỹ thuật
Chương 2. Hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước trong nhà nhiều tầng
2.1. Đặc điểm kết cấu dầm sàn nhà nhiều tầng
2.2. Hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước
2.2.1. Phân loại hệ dầm sàn
2.2.2. Lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diện các loại dầm, sàn bê tông ứng lực trước đổ tại chỗ
2.2.3. Hệ sàn không dầm có mũ cột (sàn nấm)
2.2.4. Sàn phẳng không dầm
2.3. Vật liệu và phụ kiện dùng trong sàn bê tông đổ tại chỗ ứng lực trước căng sau
2.3.1. Bê tông
2.3.2. Cốt thép
2.3.3. Neo
2.4. Yêu cầu cấu tạo dầm sàn bê tông ứng lực trước
2.4.1. Bố trí cốt thép căng trong sàn
2.4.2. Bố trí cốt căng trong dầm
2.4.3. Cốt thép thường trong sàn bê tông ứng lực trước
2.4.4. Bố trí neo và bộ nối
2.5. Lớp bê tông bảo vệ cốt thép
Chương 3. Tính toán kết cấu dầm, sàn bê tông ứng lực trước
3.1. Các phương pháp thực hành xác định nội lực và chuyển vị trong kết cấu sàn phẳng
3.1.1. Phương pháp thiết kế trực tiếp
3.1.2. Phương pháp khung tương đương
3.1.3. Phương pháp cân bằng tải trọng
3.2. Xác định giá trị giới hạn ứng suất trước và tổn hao ứng suất trong cốt thép căng
3.2.1. Giá trị giới hạn của ứng suất trước
3.2.3. Các tổn hao ứng suất trong cốt thép căng
3.3. Ứng lực trước trong tiết diện
3.4. Tiết diện quy đổi, Ared
3.5. Ứng suất trước trong bê tông
3.6. Tính toán cấu kiện bê tông ứng lực trước theo trạng thái giới hạn thứ nhất
3.6.1. Tính toán tiết diện thẳng góc với trục dọc cấu kiện chịu uốn
3.6.2. Tính toán cấu kiện chịu uốn theo tiết diện nghiêng
3.6.3. Tính toán tiết diện nghiêng chịu mômen uốn
3.7. Tính toán cấu kiện bê tông ứng lực trước theo trạng thái giới hạn thứ hai
3.7.1. Yêu cầu chung
3.7.2. Tính toán theo sự hình thành vết nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện
3.7.3. Tính toán theo sự hình thành vết nứt nghiêng với trục dọc cấu kiện
3.7.4. Tính toán theo sự khép lại vết nứt thẳng góc với trục dọc cấu kiện
3.7.5. Xác định độ vồng, độ võng dầm, sàn bê tông ứng lực trước
Chương 4. Các ví dụ tính toán
4.1. Ví dụ 1. Tính toán thiết kế sàn phẳng không dầm, tầng điển hình chung cư 17 tầng
4.1.1. Số liệu ban đầu
4.1.2. Kiểm tra điều kiện chọc thủng
4.1.3. Xác định nội lực. Sơ đồ các dải tính
4.1.4. Phương pháp tính
4.2. Ví dụ 2. Tính toán dầm bản rộng trong sàn
4.2.1. Các số liệu ban đầu
4.2.2. Xác định tải trọng, nội lực
4.2.3. Xác định sơ bộ số lượng cốt thép căng và cốt thép thường
4.2.4. Xác định các tổn hao ứng suất
4.2.5. Kiểm tra chiều cao vùng nén
4.2.6. Kiểm tra tiết diện theo khả năng chống nứt
4.3. Ví dụ 3. Tính toán dầm khung vượt nhịp (dầm chuyển) trong nhà nhiều tầng
4.3.1. Các số liệu ban đầu
4.3.2. Sơ bộ chọn cốt thép căng
4.3.3. Xác định tổn hao ứng suất từ sau khi căng đến giai đoạn sử dụng
4.3.4. Kiểm tra cường độ theo tiết diện thẳng góc trong giai đoạn sử dụng
4.3.5. Kiểm tra cường độ theo tiết diện nghiêng
4.3.6. Tính cốt treo
Chương 5. Yêu cầu kỹ thuật thi công kết cấu bê tông ƯLT căng sau
5.1. Yêu cầu chung
5.2. Công tác cốt thép
5.3. Công tác bê tông
5.4. Thi công cáp có bám dính
5.4.1. Đặt cáp
5.4.2. Bơm vữa vào ống luồn cáp
5.5. Thi công cáp không bám dính (cáp có vỏ bọc)
5.5.1. Yêu cầu chung
5.5.2. Công tác giám sát, kiểm tra
5.6. Công tác căng thép ứng lực trước
5.6.1. Yêu cầu về thiết bị
5.6.2. Căng cốt thép ứng lực trước
5.7. Công tác bịt đầu neo
5.8. Công tác an toàn và nghiệm thu
5.9. Ảnh hưởng quá trình gây ƯLT dầm sàn đến hệ cột, tường


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap