Ma sát, mòn và bôi trơn là ba vấn đề liên quan hữu cơ với nhau, không thể giải quyết riêng biệt từng vấn đề, không thể chống mòn mà không quan tâm đến ma sát và bôi trơn, ngược lại không thể chỉ nghĩ đến kỹ thuật bôi trơn và vật liệu bôi trơn nếu chưa rõ bản chất ma sát và nhóm của đối tượng.
Nội dung trình bày trong cuốn sách này là những vấn đề cơ bản vê ma sát, mòn, bôi trơn, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực nâng cao độ tin cậy, tuổi thọ của máy móc, thiết bị.
Do tính chất rộng lớn của vấn đề và là một khoa học liên ngành nên trong phạm vi một cuốn sách không thể trình bày đầy đủ cơ sở lý thuyết, tính toán và kết quả thực nghiệm. Các nội dung tỉ mỉ hơn sẽ được trình bày trong các chuyên ngành riêng: ma sát – mòn – bôi trơn.

Mục lục:
Lời nói đầu
Phần 1: Ngành học Tribology
Phần 2: Ma sát
Chương 1: Các đặc trưng cơ bản của ma sát
Chương 2: Thông số hình học bề mặt tiếp xúc
Chương 3: Hệ số ma sát ngoại và dịch chuyển ban đầu
Chương 4: tính ma sát trên cơ sở có hình
Chương 5: Ma sát ướt
Phần 3: Mòn
Chương 6: Mòn cặp ma sát và chi tiết máy
Chương 7: Tính mòn trên cơ sở cơ hình và năng lượng
Chương 8: Món cặp chuyển động tịnh tiến đảo chiều
Chương 9: Đặc trưng độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát
Phần 4: Kĩ thuật bôi trơn
Chương 10: Mở đầu
Chương 11: Bôi trơn thuỷ động
Chương 12: Bôi trơn rối. Tính toán ở hướng kính, bạc kín bôi trơn rối
Chương 13: Bôi trơn thuỷ động tiếp xúc
Chương 14: Bôi trơn ổ thuỷ dĩnh
Phần 5: Bôi trơ khí
Chương 15: Giới thiệu chung về ổ khí
Chương 16: Vật liệu dùng chế tạo ổ khí
Chương 17: Cơ sở lí thuyết bộ trơn khí
Chương 18: Tính ổ bôi trơn khí


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap