Giáo trình kỹ thuật truyền hình gồm 3 phần với 7 chương:
Phần 1: Cơ Sở Kỹ Thuật Truyền Hình
Chương 1: Ánh Sáng Và Màu Sắc.
Chương 2: Nguyên Lý Truyền Hình.

Phần 2: Kỹ Thuật Truyền Hình Màu
Chương 3: Nguyên Lý Truyền Hình Màu.
Chương 4: Các Hệ Truyền Hình Màu.

Phần 3: Truyền Hình Kỹ Thuật Số.
Chương 5: Số Hoá Tín Hiệu Truyền Hình.
Chương 6: Kỹ Thuật Nén Video Số.
Chương 7: Truyền Dẫn Tín Hiệu Truyền Hình Số.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap