Tập 1:

Chương 1 – Mở đầu
Chương 2 – Hỗn hợp bê tông
Chương 3 – Quá trình rắc chắc của xi măng và sự hình thành cấu trúc đá xi măng
Chương 4 – Những tính chất cơ bản của bê tông
Chương 5 – Bê tông xi măng cốt liệu đặc chắc
Chương 6 – Bê tông Silicát
Chương 7 – Bê tông nhẹ cốt liệu rỗng
Chương 8 – Bê tông tổ ong

Tập 2:

1. Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xi măng
2. Tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển cốt liệu
3. Chế tạo hỗn hợp bê tông xi măng
4. Chế tạo hỗn hợp bê tông silicat và bê tông tổ ong
5. Cốt của các kết cấu bê tông cốt thép
6. Chế tạo các linh kiện cốt thép thường
7. Chế tạo cốt thép ứng suất trước
8. Khuôn và lau dầu khuôn
9. Các phương pháp tạo hình cấu kiện bê tông cốt thép
10. Công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép theo dây chuyền tổ hợp
11. Công nghệ sản xuất các cấu kiện bê tông cốt thép trên dây chuyền liên tục
12. Sản xuất các cấu kiện bê tông cốt thép theo phương pháp bệ
13. Sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép trong khuôn casét
14. Chế tạo ống dẫn nước cao áp
15. Tạo hình các cấu kiện bê tông cốt thép trên bàn rung
16. Gia công nhiệt bê tông
17. Hoàn thiện sản phẩm
18. Kiểm tra chất lượng sản phẩm bê tông cốt thép


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap