Nội dung cuốn sách bao gồm 18 chương được chia làm 3 phần:
Phần 1: CƠ HỌC VẬT RẮN TUYỆT ĐỐI
_Chương 1: Những khái niện cơ bản và các tiên đề tĩnh học.
_Chương 2: Hệ lực phẳng.
_Chương 3: Hệ lực không gian.
_Chương 4: Động học điểm.
_Chương 5: Chuyển động cơ bản của vật rắn.
_Chương 6: Chuyển động song phẳng của vật rắn.
_Chương 7: Chuyển động tổng hợp của vật rắn.
Phần 2: CƠ HỌC VẬT RẮN BIẾN DẠNG
_Chương 8: Những khái niệm về thanh, nội lực, ứng suất..
_Chương 9: Kéo và nén đúng tâm.
_Chương 10: Cắt - dập.
_Chương 11: Xoắm thuần tuý của thanh thẳng.
_Chương 12: Uốn phẳng của thanh thẳng.
_Chương 13: Thanh chịu lực phức tạp.
Phần 3: NGUYÊN LÝ MÁY
_Chương 14: Cấu trúc cơ cấu.
_Chương 15: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp.
_Chương 16: Cân bằng máy và ma sát trong các khớp động.
_Chương 17: Cơ cấu bánh răng.
_Chương 18: Cơ cấu cam, cơ cấu đại và các cơ cấu truyền động đặc biệt.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap