1111
Bài tập thiết kế kết cấu thép là một tài liệu bao quát rất thiết thực dễ hiểu phù hợp với tiêu chuẩn việt nam và quốc tế đặc biệt có phần thiết kế sàn liên hợp. Đây là tài liệu bổ ích mà tác giả đã đọc, tài liệu tham khảo ứng dụng cho sinh viên chuyên ngành xây dựng.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap