1. Sản lượng định mức của lò hơi: D = 320 tấn/giờ
2. Thông số hơi:
Ap suất hơi ở đầu ra bộ quá nhiệt: pqn = 140 bar
Nhiệt độ hơi quá nhiệt : tqn = 570oc
3. Nhiệt độ nước cấp : tnc = 230oc
4. Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy không khí : th = 130oc
(chọn theo Wqd= Wlv/Qtlv=7.0/27.8=0.25)
5. Nhiệt độ không khí nóng : tnkk = 300oc(chọn theo vch >25%)
6. Nhiệt độ không khí lạnh : tlkk = 30oc
7. Nhiệt trị thấp làm việc của than: Qlvt = 27800 kj/kg
8. Thành phần nhiên liệu :


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap