1.1 Sản lượng định mức của lò hơi
D = 150 tấn/ giờ
1.2 Thông số hơi
- áp suất của hơi ở đầu ra của bộ quá nhiệt
Pqn = 64 bar
- nhiệt độ của hơi đầu ra bộ quá nhiệt
tqn = 445C
1.3 Nhiệt độ của nước cấp
tnc = 180C
1.4 Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy không khí
th = 130C
1.5 Nhiệt độ không khí nóng = 30oC
1.6 Nhiệt độ không khí lạnh = 3oC
1.7 Nhiệt trị thấp làm việc của than = 17750 kJ/kg
1.8 Chọn loại nhiên liệu : Theo bảng 2-2 trang 17 tài liệu (TL1), với nhiờn liệu cú Vch = 42,5% thỡ đây là than đá (mỡ): Lượng chất bốc thay đổi từ 10-45% Vỡ Vch = 42,5% theo tài liệu (TL1) trang 23 mục 2.1.4.3 thường có ngọn lửa dài và xanh.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap