Điều khiển dự báo theo mô hình (MPC – Model Predictive Control) khởi đầu vào cuối những năm 70 và kể từ đó phương pháp này đã phát triển đáng kể trong lĩnh vực nghiên cứu về điều khiển cũng như ứng dụng trong các quá trình công nghiệp. Nó được xem như là một công cụ mạnh cho điều khiển các quá trình công nghiệp, đặc biệt là các quá trình phi tuyến, nhiều vào – nhiều ra. Thuật ngữ MPC không chỉ rõ một chiến lược điều khiển cụ thể mà chỉ một dải rộng các phương pháp điều khiển sử dụng mô hình toán học của đối tượng/quá trình để tìm tín hiệu điều khiển nhờ việc tối thiểu hoá một phiếm hàm mục tiêu. Vì phải sử dụng một mô hình toán học để dự báo đầu ra của đối tượng tại các thời điểm trong tương lai nên đối với phương pháp này thì mô hình đối tượng đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên đối với hệ phi tuyến thì việc xây dựng được mô hình toán học là một bài toán khó vì đặc tính phi tuyến rất đa dạng. Một hướng nghiên cứu mới trong một thập kỷ trở lại đây l à áp dụng lý thuyết mờ vào bài toán nhận dạng hệ phi tuyến. Các kết quả nghi ên cứu đã chỉ ra rằng đây là một giải pháp khá hiệu quả (Espinosa và các đồng tác giả,1999; Hadjili v à Wertz, 1999; Roubos và các đ ồng tác giả,1999;…).
Hơn thế, sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật vi xử lý và các công cụ phần mềm đã mở ra khả năng ứng dụng có hiệu quả ph ương pháp điều khiển dự báo cho các quá trình công nghệ. Mặc dù không thể khẳng định MPC là sự lựa chọn tốt nhất để điều khiển mọi đối tượng công nghiệp nhưng thực sự kỹ thuật này có rất nhiều ưu điểm.
Chính vì vậy, chúng em đã chọn đề tài tốt nghiệp về điều khiển dự báo và lý thuyết mờ, cụ thể tên đề tài là: “Nghiên cứu, thiết kế và cài đặt bộ điều khiển dự báo trên cơ sở hệ logic mờ”.
Mục đích chính của đồ án là giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên ngành một cách có hệ thống, bước đầu làm quen với công việc thực tế của người kỹ sư, tập sự phân tích, tổng hợp và xây dựng một hệ thống điều khiển tự động trong thực tế

Chương 1: Tổng quan về điều khiển dự báo dựa trên mô hình
Chương 2: Nhận dạng đối tượng phi tuyến bằng hệ mờ
Chương 3: Thiết kế thuật toán điều khiển MPC trên cơ sở mô hình mờ
Chương 4: Giới thiệu về họ vi điều khiển AVR
Chương 5. Thiết kế, cài đặt bộ ĐK MPC trên nền vi điều khiển AVR cho đối tượng nhiệt
Kết luận
Tài liệu tham khảo
Phụ lục: Một số hình ảnh về mạch điều khiển


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap