Phần I: Giới thiệu chung
Chương 1: Sơ lược về hệ thống báo cháy và điều khiển
Chương 2: Giới thiệu về vi điều khiển 8031
Chương 3: Khảo sát IC thu phát tone MT8880
Chương 4: Giới thiêu phương thức làm việc của tổng đài và các thuê bao
Phần II: Thiết kế phần cứng
Chương 1: Sơ đồ khối
Chương 2: Khối báo cháy
Phần III: Thiết kế chương trình
Chương 1: Nguyên lý hoạt động
Chương 2: Chương trình


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap