Phần 1:
- Mô tả
- Chất bán dẫn
- Điốt
- Transito
- Nhiệt điện trở
- Các phần tử khác
- IC (Mạch tích hợp)
- Máy vi tính

Phần 2: (Download)
- Mô tả
- Khái niệm cơ bản
- Mắc song song & Mắc nối tiếp
- Mạch điện
- Chức năng của tụ điện
- Đồng hồ đo điện Toyota
- Các hư hỏng của mạch
- Nguyên lý về phát điện


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap