Phần I. Vật liệu học cơ sở
Chương 1. Cấu tạo tinh thể
Chương 2. Kết tinh từ thể lỏng của kim loại
Chương 3. Cấu tạo hợp kim và giản đồ trạng thái
Chương 4. Biến dạng dẻo và cơ tính của kim loại

Phần II. Nhiệt luyện thép
Chương 5. Giản đồ trạng thái sắt - cacbon
Chương 6. Các chuyển biến xảy ra khi nung và làm nguội thép
Chương 7. Các phương pháp nhiệt luyện thép
Chương 8. Hóa bền bề mặt thép

Phần III. Các vật liệu kim loại
Chương 9. Gang và nhiệt luyện gang
Chương 10. Thép cacbon
Chương 11. Thép hợp kim
Chương 12. Hợp kim màu

Câu hỏi ôn thi
Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap