Giáo trình Vật liệu cơ khí dành cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp ngành cơ khí chế tạo. Giáo trình cũng có thể dùng làm tài liệu giảng dạy cho các đối tượng học nghề cơ khí trong các trường nghề. Giáo trình mang định hướng thực hành cao nên cung cấp một số bảng tra vật liệu, chế độ nhiệt luyện và các bài tập thực hành. Giáo trình do các giáo viên khoa Lý thuyết trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội biên soạn.

Lời mở đầu
Chương mở đầu: Khái niệm về vật liệu và môn học vật liệu

Phần 1 : Vật liệu học cơ sở
Chương 1. Tính chất và cấu tạo bên trong của vật liệu
Chương 2. Giản đồ trạng thái Fe-Fe3C (Fe-C)
Chương 3. Nhiệt luyệt và hoá nhiệt luyện

Phần 2. Các loại vật liệu thường dùng trong ngành cơ khí
Chương 4. Thép
Chương 5. Gang
Chương 6. Hợp kim cứng và hợp kim màu
Chương 7. Các vật liệu khác và xu thế phát triển vật liệu ngày nay

Ôn tập chương trình


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap