Môn học: Thí nghiệm chuyên ngành dầu khí, hệ cao đẳng.

Bài 1: Chưng cất sản phẩm dầu mỏ ASTM D 86
Bài 2: Xác định điểm nhỏ giọt của mỡ nhờn ASTM D 566
Bài 3: Độ ăn mòn tấm đồng ASTM D 130
Bài 4: Xác định điểm vẫn đục và điểm chảy ASTM D 2500
Bài 5: Màu saybolt ASTM D 156
Bài 6: Xác định độ xuyên kim của mỡ ASTM D 217
Bài 7: Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc hở ASTM D 92
Bài 8: Xác định tỷ trọng ASTM D 1298
Bài 9: Xác định hàm lượng cặn cacbon conradsion ASTM D 189
Bài 10: Xác định độ nhớt động học ASTM D 445
Bài 11: Xác định kiềm tư do và axit hữu cơ tư do trong mỡ bôi trơn
Bài 13: Xác định hàm lượng nước ASTM D 95
Bài 14: Xác định chỉ số axit - bazơ ASTM D 974
Bài 15: Xác định nhiệt độ chớp cháy cốc kín ASTM D 56


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap