Giáo trình Thổ nhưỡng học được biên soạn cho sinh viên các ngành khoa học đất, hoá nông nghiệp, môi trường, quản lý đất đai, cây trồng, bảo vệ thực vật… làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các ngành khác, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ ngành nông nghiệp.
Với tinh thần đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được sự đồng ý của trường Đại học Nông nghiệp I, bộ môn Khoa học đất tái bản giáo trình Thổ nhưỡng học (xuất bản năm 2000) có sửa đổi, bổ sung, cập nhật thông tin, thay đổi cách trình bày và được phân công chịu trách nhiệm như sau:
PGS.TS. Trần Văn Chính: Chương VIII, IX, X, XV và một phần chương III.
TS. Cao Việt Hà: Chương VI và VII.
TS. Đỗ Nguyên Hải: Chương XI, XII và XVI
ThS. Hoàng Văn Mùa: Chương I, II và XVII.
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thành: Chương IV, V, XIII và XIV.
PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành: một phần chương III.
Hiệu đính và chủ biên lần tái bản này: PGS.TS. Trần Văn Chính

Bài mở đầu. Khái niệm chung về thổ nhưỡng
Chương I. Khoáng vật và đá hình thành đất
Chương II. Sự hình thành đất
Chương III. Sinh vật đất
Chương IV. Chất hữu cơ của đất
Chương V. Keo đất và khả năng hấp phụ của đất
Chương VI. Phản ứng của đất
Chương VII. Thành phần hoá học và dinh dưỡng trong đất
Chương VIII. Thành phần cơ giới và kết cấu đất
Chương IX. Nước trong đất
Chương X. Không khí và nhiệt trong đất
Chương XI. Một số tính chất vật lý và cơ lý của đất
Chương XII. Xói mòn đất
Chương XIII. Ô nhiễm đất
Chương XIV. Độ phì nhiêu đất
Chương XV. Phân loại đất
Chương XVI. Đất vùng đồng bằng và ven biển Việt Nam
Chương XVII. Đất vùng đồi núi Việt Nam


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments
Unknown
15:13 27 tháng 9, 2016
tải về mà có mk
Bùi Tấn Đạt [Admin]
17:18 27 tháng 9, 2016
mật khẩu: ebookbkmt
nguồn: http://www.ebookbkmt.com/

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap