1.1 Giới thiệu chung
1.2 Cơ sở lý thuyết điều hoà không khí trên ô tô
1.3 Môi chất lạnh
1.4 Điều hoà không khí trên ô tô

2. Cấu tạo hệ thống điều hoà không khí ô tô
2.1 Cấu tạo
2.2 Nguyên lý hoạt động của hệ thống ĐHKK

3.1 Thiết bị chống đóng băng bộ bốc hơi dùng điều nhiệt
3.2 Thiết bị chống đóng băng ở bộ bốc hơi dùng điều áp
3.3 Công tắc áp suất
3.4 Thiết bị dùng trong chế độ chạy không tải của động cơ
..

3.10. Thiết bị phân phối không khí trong ô tô


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap