Chuyên khảo ny trình bầy quan điểm hiện đại về hoàn lưu khí quyển ton cầu. Trong chuyên khảo có sự phối hợp giữa các số liệu quan trắc thực tế đối với hoàn lưu chung khí quyển bằng những mô hình lý thuyết đơn giản của cơ chế điều khiển hoàn lưu. Những chương đầu đề cập tới quan điểm truyền thống về hon lưu ton cầu đối với những quá trình khởi tạo chuyển động khí quyển và các nguyên nhân động lực lm biến dạng chúng. Các chương tiếp theo phát triển những vấn đề gần đây nhất bao gồm cả sự biến động tần suất thấp và các quá trình hoàn lưu khí quyển ton cầu khác. Chuyên khảo l ti liệu nghiên cứu lý thú đối với các sinh viên cao học và các cán bộ nghiên cứu cần những kiến thức mở đầu đối với vấn đề hon lưu khí quyển trước khi đọc các ti liệu nguyên bản. Cuốn sách có nhiều hình minh hoạ những kết quả nghiên cứu chẩn đoán v mô hình hoá. Mỗi chương đều có phần trình bầy các vấn đề
về phần dẫn các tài liệu tham khảo.

Chương 1 Các định luật vật lý cơ bản
Chương 2 Quan trắc và mô hình hoá hoàn lưu khí quyển toàn cầu
Chương 3 Cơ chế nhiệt của khí quyển
Chương 4 Hoàn lưu kinh hướng trung bình theo vĩ hướng
Chương 5 Những nhiễu động tức thời miền ôn đới
Chương 6 Sự lan truyền sóng và các xoáy dừng
Chương 7 Đặc tính ba chiều của hoàn lưu khí quyển toàn cầu
Chương 8 Sự biến đổi tần số thấp của hoàn lưu
Chương 9 Tầng bình lưu
Chương 10 Khí quyển của các hành tinh và các hệ thống chất lỏng và chất khí khác

Lời giải bài tập
Tài liệu tham khảo
\

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap