Trên ôtô hiện nay được trang bị nhiều chủng loại thiết bị điện và điện tử khác nhau. Từng nhóm các thiết bị điện có cấu tạo và tính năng riêng, phục vụ một số mục đích nhất định tạo thành những hệ thống điện riêng biệt trong mạch điện của ôtô.
1.1. Tổng quát về mạng điện và các hệ thống điện trên ô tô
1. Hệ thống khởi động (Starting system): Bao gồm accu, máy khởi động điện (starting motor), các relay điều khiển và relay bảo vệ khởi động. Đối với động cơ diesel có trang bị thêm hệ thống xông máy (Glow system). 
2. Hệ thống cung cấp điện (Charging system): Gồm accu, máy phát điện (Alternators), bộ tiết chế điện (Voltage regulator), các relay và đèn báo nạp.
3. Hệ thống đánh lửa (Ignition system): Bao gồm các bộ phận chính: accu, khóa điện (Ignition switch), bộ chia điện (Distributor), biến áp đánh lửa hay bôbin (Ignition coils), hộp điều khiển đánh lửa (Igniter), bugi (Spark plugs).
4. Hệ thống chiếu ánh sáng và tín hiệu (Lighting and Signal system):
Gồm các đèn chiếu sáng, các đèn tín hiệu, còi, các công tắc và các relay.
5. Hệ thống đo đạc và kiểm tra (Gauging system): Chủ yếu là các đồng hồ báo trên tableau và các đèn báo gồm có: đồng hồ tốc độ động cơ (Tachometer), đồng hồ đo tốc độ xe (Speedometer), đồng hồ đo nhiên liệu và nhiệt độ nước.
6. Hệ thống điều khiển động cơ (Engine control system): Bao gồm hệ thống điều khiển xăng, lửa, góc phối cam, ga tự động (cruise control). Ngoài ra, trên các động cơ diesel ngày nay thường sử dụng hệ thống điều khiển nhiên liệu bằng điện tử (EDC – electronic diesel control hoặc unit pump in line.

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN ÔTÔ Trang
1.1. TỔNG QUÁT VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN ÔTÔ .................... 1
1.1.1. Tổng quan về hệ thống thông tin trên ôtô......................................... 2
1.1.2. Cấu trúc tổng quát và phân loại hệ thống thông tin trên ôtô ...............
1.1.3. Các yêu cầu của hệ thống thông tin trên ô tô .....................................
1.2. THÔNG TIN DẠNG TƯƠNG TỰ (ANALOG) ..........................................
1.2.1. Đồng hồ và cảm biến báo áp suất nhớt ..............................................
1.2.2. Đồng hồ nhiên liệu ............................................................................
1.2.3. Đồng hồ và cảm biến báo nhiệt độ nước làm mát ..............................
1.2.4. Đồng hồ báo tốc độ động cơ...............................................................
1.2.5. Đồng hồ và cảm biến báo tốc độ xe ...................................................
1.2.6. Đồng hồ ampere ................................................................................
1.2.7. Các mạch đèn cảnh báo .....................................................................
1.3. THÔNG TIN DẠNG SỐ (DIGITAL)
1.3.1. Cấu trúc cơ bản ................................................................................
1.3.2. Các dạng màn hình ..........................................................................
1.3.3. Sơ đồ tiêu biểu .................................................................................
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG VÀ TÍN HIỆU
2.1 HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
2.1.1. Nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại.........................................................
2.1.2. Các chức năng và thông số cơ bản .....................................................
2.1.3. Cấu tạo bóng đèn ...............................................................................
2.1.4. Một số sơ đồ mạch điều khiển hệ thống chiếu sáng ...........................
2.2 HỆ THỐNG TÍN HIỆU
2.2.1. Hệ thống còi và chuông nhạc ...........................................................
2.2.2. Hệ thống báo rẽ và báo nguy ...........................................................
2.2.3. Một số sơ đồ hệ thống tín hiệu trên xe toyota...................................
2.2.4. Hệ thống đèn phanh, đèn kích thước ................................................
2.2.5. Hệ thống báo sự cố hệ thống đèn tín hiệu ........................................
CHƯƠNG 3: CÁC HỆ THỐNG PHỤ
3.1 HỆ THỐNG LAU RỬA KÍNH
3.1.1. Giới thiệu chung.................................................................................
3.1.2. Các bộ phận .......................................................................................
3.1.3. Hoạt động ..........................................................................................
3.2 HỆ THỐNG KHÓA CỬA
3.2.1. Công dụng và các chức năng của hệ thống khóa cửa
3.2.2. Cấu tạo các bộ phận...........................................................................
3.2.3. Nguyên lý họat động ..........................................................................
3.3 HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH (POWER WINDOW)
3.3.1. Công dụng .........................................................................................
....................................................................................................................
3.3.2. Đặc điểm ...........................................................................................
3.3.3. Cấu tạo ..............................................................................................
3.3.4. Sơ đồ mạch điện trên xe Toyota Cressida ..........................................
3.4 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GHẾ .............................................................
3.4.1. Công dụng .........................................................................................
3.4.2. Cấu tạo ..............................................................................................
3.4.3. Nguyên lý hoạt dộng ..........................................................................
3.5 HỆ THỐNG SẤY KÍNH............................................................................
3.5.1. Công dụng .........................................................................................
3.5.2. Đặc điểm ...........................................................................................
3.5.3. Sơ đồ mạch điện ................................................................................
CHƯƠNG 4: ĐIỀU KHIỂN TRUYỀN LỰC TỰ ĐỘNG
4.1 CẤU TRÚC CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC TỰ ĐỘNG
ĐIỆN (ECT): ..............................................................................................
4.1.1. Biến mô .............................................................................................
4.1.2. Cụm bánh răng hành tinh ...................................................................
4.1.3. Hệ thống điều khiển thủy lực: ............................................................
4.1.4. Hệ thống điều khiển điện tử...............................................................
4.2 SƠ ĐỒ, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ THUẬT TOÁN ĐIỀU KHIỂN
4.2.1. Sơ đồ, nguyên lý hoạt động ................................................................
4.2.2. Thuật toán điều khiển ........................................................................
4.3 CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN TRONG
HỆ THỐNG ................................................................................................
4.3.1. Biến mô .............................................................................................
4.3.2. Cụm bánh răng hành tinh ...................................................................
4.3.3. Hệ thống điều khiển thủy lực .............................................................
4.3.4. Hệ thống điều khiển điện tử...............................................................
CHƯƠNG 5: HỆ THỐNG PHANH ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐIỆN TỬ
5.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG PHANH CHỐNG BÓ CỨNG BÁNH XE
ABS ................................................................................................................
5.1.1. Tổng quan ..........................................................................................
5.1.2. Lịch sử phát triển ...............................................................................
5.2 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ABS THEO KIỂU ĐIỀU KHIỂN .................
5.2.1. Điều khiển theo ngưỡng trượt .............................................................
5.2.2. Điều khiển độc lập hay phụ thuộc ......................................................
5.2.3. Điều khiển theo kênh .........................................................................
5.3 CÁC PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CỦA ABS
5.3.1. Phương án 1 .......................................................................................
5.3.2. Phương án 2 .......................................................................................
5.3.3. Phương án 3 .......................................................................................
5.3.4. Các phương án 4, 5 và 6 .....................................................................
5.3.5. Một số sơ đồ bố trí thực tế..................................................................
5.4 CẤU TRÚC HỆ THỐNG PHANH ABS: ..................................................
5.5 QUÁ TRÌNH ĐIỀU KHIỂN CỦA ABS ....................................................
5.5.1. Yêu cầu của hệ thống điều khiển ABS...............................................
5.5.2. Phạm vi điều khiển của ABS..............................................................
5.5.3. Chu trình điều khiển của ABS ............................................................
5.5.4. Tín hiệu điều khiển ABS....................................................................
5.5.5. Quá trình điều khiển của ABS............................................................
5.5.6. Chức năng làm trễ sự gia tăng moment xoay xe .................................
5.6 SƠ ĐỒ, CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHẦN TỬ VÀ HỆ
THỐNG .........................................................................................................
5.6.1. Các cảm biến .....................................................................................
5.6.2. Hộp điều khiển điện tử (ECU) ...........................................................
5.6.3. Bộ chấp hành thủy lực .......................................................................
5.7 ABS KẾT HỢP VỚI CÁC HỆ THỐNG KHÁC .......................................
5.7.1. Giới thiệu chung.................................................................................
5.7.2. Hệ thống ABS kết hợp với hệ thống EBD và BAS .............................
5.7.3. ABS kết hợp với hệ thống traction control (TRC) ...............................
5.7.4. Hệ thống ổn định xe bằng điện tử (ESP) ............................................
CHƯƠNG 6: ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG AN TOÀN
6.1 PHÂN LOẠI VÀ CẤU TRÚC CƠ BẢN ...................................................
6.1.1. Hệ thống túi khí (SRS) ......................................................................
6.1.2. Hệ thống điều khiển dây an toàn .......................................................
6.2 SƠ ĐỒ, CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CÁC PHẦN TỬ VÀ HỆ THỐNG
6.2.1. Sơ đồ, cấu tạo và hoạt động các phần tử và hệ thống túi khí loại e ....
6.2.2. Túi khí loại SRS điều khiển bằng cơ khí (M)......................................
6.2.3. Cấu tạo và hoạt động của các phần tử hệ thống điều khiển dây an toàn
CHƯƠNG 7: ĐIỀU KHIỂN CHẠY TỰ ĐỘNG BẰNG
ĐIỆN TỬ - CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS) ...................................
7.1 KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG CHẠY TỰ ĐỘNG ...................................
7.1.1.Vai trò của hệ thống điều khiển chạy tự động .....................................
7.1.2. Thành phần của CCS .........................................................................
7.1.3. Cách sử dụng hệ thống CCS ...............................................................
7.2 CÁC YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG CỦA CCS
7.3 HOẠT ĐỘNG CỦA CCS
7.4 NGUYÊN LÝ ĐIỀU KHIỂN
7.4.1. Sơ đồ nguyên lý .................................................................................
7.4.2. Sơ đồ mạch và sơ đồ khối ..................................................................
7.4.3. Thuật toán điều khiển chạy tự động ...................................................
7.5 CÁC BỘ PHẬN CHÍNH CỦA CCS
7.5.1. Các cảm biến tốc độ (sensor)............................................................................
7.5.1. Bộ điều khiển.....................................................................................................
7.5.2. Bộ phận dẫn động (actuator).............................................................................


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap