Nhà máy lọc dầu là noi thực hiện các quá trình chế biến dầu thô thành các sản phẩm dầu mỏ. Co cấu về các sản phẩm dầu mỏ phải đáp ứng đuợc nhu cầu tiêu thụ của thị truờng theo từng khu vực và sự phân chia sản xuất trên phạm vi thế giới. Ngoài ra, nhà máy lọc dầu phải đảm bảo chất luợng cho các sản phẩm sản xuất từ nhà máy theo các tiêu chuẩn chất luợng đã qui định. Mục đích của nhà máy lọc dầu có thể phát họa theo sơ đồ sau:

Chương 1. Tổng quan về nhà máy lọc dầu
Chương 2. Các quá trình xử lý ban đầu
Chương 3. Quá trình chưng cất dầu thô .
Chương 4. Quá trình cracking nhiệt .
Chương 5. Quá trình cracking xúc tác
Chương 6. Quá trình hydrocracking xúc tác.
Chương 7. Quá trình reforming xúc tác .
Chương 8. Quá trình alkyl hóa . .
Chương 9. Quá trình isomer hóa
Chương 10. Các quá trình xử lý bằng hydro .
Chương 11. Các quá trình làm sạch .
Chương 12. Sự phát triển của công nghệ lọc dầu . .

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap