Nguồn âm là một vật đàn hồi, nói chính xác hơn là một môi trường đàn hồi có thể tạo ra và truyền dao động vào môi trường tiếp xúc với nó. Âm lượng là công suất âm tính trên đơn vị diện tích bề mặt (erg/s.cm2 = 10-7 W/cm2). 
Ap suất âm là áp suất âm sinh ra trong  môi trường do sự dao động âm (dyn/cm2 = bar). 
Cường độ âm là một thông số vật lý do âm lượng và áp suất xác định (phôn). 
Âm có thể nghe được có tần số từ 20 Hz đến 15 KHz. Âm có tần số dưới 20 Hz gọi là âm hồng ngoại. Âm có tần số trên 16KHz gọi là siêu âm. Âm có cường độ trên 130 phôn gọi là siêu cao âm. Hình 2.1 mô tả các vùng âm khác nhau : 
-  Trục tung ghi âm lượng. 
-  Trục hoành ghi tần số.

Chương 2. Các phương pháp gia công cơ
2.1. Gia công siêu âm (ultrasonic machining - usm).
2.2. Gia công bằng tia nước (abrasive water jet cutting).
2.3. Gia công dòng hạt mài.
2.4. Gia công sử dụng kim cương tự nhiên và vật liệu siêu cứng tổng hợp.
2.5. Gia công cắt có dao động.
2.6. Gia công cắt sử dụng các chất lỏng, môi trường khí trơn nguội và chất bôi trơn rắn.

Chương 3. Các phương pháp gia công hóa

Chương 4. Gia công điện
4.1. Gia công điện hóa
4.2. Gia công điện cơ hóa.
4.3. Gia công điện tiếp xúc.
4.4. Gia công cơ anod.

Chương 5. Gia công nhiệt
5.1. Gia công tia lửa điện.
5.2. Gia công tia điện tử.
5.3. Gia công tia laser.
5.4. Gia công tia plasma.
5.5. Phun phủ kim loại

Chương 6. Công nghệ tạo mẫu nhanh


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap