Có một tiện ích nhận xét, bình luận, comments, phản hồi mới nhất trên blogspot là một lợi thế, nó không chỉ giúp liên kết các bài viết trên blog của bạn, Bên cạnh đó còn giúp cho đọc giả dễ dàng theo dõi các cuộc thảo luận mới cũng như tương tác với các bài viết trên blog của bạn. Hãy thêm tiện ích nhận xét gần đây để cho blog của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn. Vậy SvTinHoc.Net xin chia sẻ 2 kiểu nhận xét cho mọi người
Kiểu 1: 
Code nhận xét mới nhất cho blogspot
Các thực hiện : Blog -> Bố cục -> Thêm tiện ích -> HTML
Dán code dưới đấy vào đó :
<style type='text/css'>
ul.nc_recent_comments{
list-style: none;
margin: 0;padding: 0;
}
.nc_recent_comments li {
background: none !important;
margin: 0 0 6px !important;
padding: 0 0 6px 0 !important;
display: block;
clear: both;
overflow: hidden;
list-style: none;
word-break:break-all;
}
.nc_recent_comments li .avatarImage {
padding: 3px;
background: #fefefe;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
-moz-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
box-shadow: 0 1px 1px #ccc;
float: left;
margin: 0 6px 0 0;
position: relative;
overflow: hidden;
}
.avatarRound {
-webkit-border-radius: 100px;
-moz-border-radius: 100px;
border-radius: 100px;
}
.nc_recent_comments li img {
padding: 0px;
position: relative;
overflow: hidden;
display: block;
}
.nc_recent_comments li span {
margin-top: 4px;
display: block;
line-height: 1.4;
}
</style>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
    var
    numComments     = 5, //Số nhận xét muốn hiển thị
    showAvatar     = true, //true: hiển thị Avatar false: không hiển thị
    avatarSize     = 50, // kích thước avatar
    roundAvatar    = false, //false: avatar vuông true: avatar tròn
    characters     = 150, //Số ký tự hiển thị tóm tắc
    defaultAvatar     = "http://img1.blogblog.com/img/anon36.png",
    home_page = "http://www.svtinhoc.net"; //Địa chỉ log của bạn
//]]></script>
<script type="text/javascript" src="https://googledrive.com/host/0BwL0KbT-xOaTcENLSXhZeEhhM0E/"></script>
Code nhận xét mới đẹp nhất cho blogspot 2016
Thay http://svtinhoc.net thành địa chỉ blog của bạn.
Kiểu 2 :

Các thực hiện : Blog -> Bố cục -> Thêm tiện ích -> HTML
Dán code dưới đấy vào đó :
<style type=text/css>
.rcw-comments {
  border-top:1px solid #799D1A;
  padding:10px 0;
}
</style>
<script style="text/javascript">
var a_rc=5; //Số nhận xét muốn hiển thị
title_rec=true; //true: hiển thị tiêu đề bài viết false: không hiển thị
date_rec=true; //true: hiển thị ngày tháng false: không hiển thị
sum_rec=100; //Số ký tự hiển thị tóm tắc
home_page = "http://kenhtai2.blogspot.com"; //Địa chỉ blog của bạn
</script>
<script type="text/javascript" src="http://sites.google.com/site/kenhtai2/nhan-xet-moi-nhat-blogger.js/"></script>
Thay http://kenhtai2.blogspot.com thành địa chỉ blog của bạn.
Ấn lưu.
Chúc bạn thành công !


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap