- Chương 1 - Mô tả toán học các phần tử và hệ thống điều khiển tự động
- Chương 2 - Đặc tính động học của các khâu và của hệ thống trong miền tần số
- Chương 3 - Tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động
- Chương 4 - Chất lượng của quá trình điều khiển
- Chương 5 - Nâng cao chất lượng và tổng hợp hệ thống
- Chương 6 - Hệ thống điều khiển gián đoạn
- Phục lục


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap