Kiểm soát phản ứng hoá nâu có Enzim
2. Loại bỏ oxy trong hệ thống
• Bao gói chân không, không khí trơ, nhâm trong nước…
• Sử dụng Acid Ascorbic
1. Tiêu diệt Enzym
• Sử lý nhiệt (chần, hấp…)
3. Loại bỏ các hợp chất phenol trong thực phẩm
• Cải thiện giống
4. Vô hoạt các ion lim loại
• Sử dụng các chất tạo phức
5. Sử dụng các yếu tố vật lý để ngăn cản phản ứng
• Sử dụng dung dịch đường co nồng độ cao


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap