Nội dung của đề tài là tìm hiểu về định dạng file FLAC, thực hiện giải mã file này và xuất ra cổng audio của T Engine board. Sau đó, tìm hiểu và phát triển driver âm thanh trên T Engine board để điều khiển trình chơi nhạc.
Vì file FLAC có dung lượng khá lớn nên phải nghiên cứu giải thuật đồng bộ giữa các quá trình đọc file, giải mã, đẩy dữ liệu ra buffer driver và điều khiển driver phát nhạc để đảm bảo chất lượng âm thanh là tốt nhất với những đáp ứng của phần cứng.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀTÀI ........................................................................... 1
1.1Giới thiệu ........................................................................................................................... 1
1.2Ứng dụng ........................................................................................................................... 2
1.3Các vấn đềcủa đềtài ......................................................................................................... 2
1.4Hướng giải quyết .............................................................................................................. 3
1.4.1Cấu trúc của file FLAC ............................................................................................... 3
1.4.2Giải mã file FLAC ..................................................................................................... 3
1.4.3Driver âm thanh .........................................................................................................3
1.4.4Xây dựng giao diện đồhoạ......................................................................................... 3
1.4.5Bổsung các loại file khác ........................................................................................... 3
1.5Nội dung báo cáo ............................................................................................................... 4
CHƯƠNG 2: KIẾN THỨC NỀN TẢNG .................................................................... 5
2.1 Dự đoán tuyến tính LPC(Linear predictive coding) ......................................................... 5
2.2 Mã Huffman ...................................................................................................................... 6
2.2.1Biểu diễn mã tiền tốtrên cây nhịphân ...................................................................... 7
2.2.2Xây dựng bộmã tiền tốtối ưu .................................................................................... 7
2.2.3 Hàng đợi ưu tiên: ...................................................................................................... 8
2.2.4Xây dựng cây Huffman: ............................................................................................. 8
2.2.5Xây dựng bộmã .......................................................................................................... 8
2.2.6Nén file bằng mã Huffman ......................................................................................... 9
2.3Rice Coding ..................................................................................................................... 10
2.3.1Mã Golomb .............................................................................................................. 10
2.3.2Mã Rice: ................................................................................................................... 11
2.3.3Ứng dụng: ................................................................................................................. 13
2.4Sơlược vềbộtổng hợp âm thanh của T-Engine.............................................................. 13
2.4.1Sơ đồkhối ................................................................................................................. 13
2.4.2Các chân kết nối (Connector pins) ............................................................................ 15
2.4.3 Audio codec UDA1342TS ....................................................................................... 16
2.5Giao tiếp I2C Hitachi ....................................................................................................... 18
2.5.1Module giao diện âm thanh nối tiếp ......................................................................... 19
2.5.2Các chân output/input ............................................................................................... 21
2.6Driver âm thanh ............................................................................................................... 21
2.6.1Sơ đồhoạt động ........................................................................................................ 21
2.6.2Cấu trúc dữliệu ......................................................................................................... 21
CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀFILE FLAC (FREE LOSSLESS AUDIO
CODEC) ....................................................................................................................... 27
3.1Một vài chuẩn lossless ..................................................................................................... 27
3.1.1APE (Monkey’s Audio) ............................................................................................ 27
3.1.2WV(WavPack) : ....................................................................................................... 27
3.1.3FLAC (Free Lossless Audio Codec) ......................................................................... 28
3.2Giới thiệu vềfile FLAC - Free Lossless Audio Codec ................................................... 28
3.2.1Metadata .................................................................................................................... 29
3.2.2Audio data ................................................................................................................. 29
3.2.3Frame ....................................................................................................................... 29
3.3Quá trình mã hóa file FLAC ............................................................................................ 29
3.3.1Định nghĩa ................................................................................................................. 30
3.3.2Blocking .................................................................................................................... 30
3.3.3INTER CHANNEL DECORRELATION ................................................................ 31
3.3.4 Prediction ................................................................................................................. 32
3.3.5Residual Coding ........................................................................................................ 33
3.4Cấu trúc file FLAC .......................................................................................................... 35
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH NGHE NHẠC .............................. 41
4.1Giải mã file FLAC ........................................................................................................... 41
4.1.1 Đọc thông tin của file ............................................................................................... 41
4.1.2Đọc frame, giải mã file FLAC .................................................................................. 41
4.1.3Residual coding ......................................................................................................... 48
4.1.4Mã Rice ..................................................................................................................... 49
4.2Thiết kếchương trình nghe nhạc ..................................................................................... 51
4.2.1Phân tích vấn đề........................................................................................................ 51
4.2.2Hoạt động của chương trình ..................................................................................... 52
4.2.3Hiện thực chương trình ............................................................................................. 56
CHƯƠNG 5:TỔNG KẾT........................................................................................... 69
5.1Kết quảthực hiện ............................................................................................................. 69
5.2Thuận lợi và khó khăn ..................................................................................................... 69
5.2.1Thuận lợi: .................................................................................................................. 69
5.2.2Khó khăn: .................................................................................................................. 70
5.3Hướng phát triển .............................................................................................................. 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 71

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap