Trong nhà máy nhiệt điện ngưng hơi, cùng với lò hơi, tuabin là thiết bị chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất điện của nhà máy. Cũng như lò hơi, sự an toàn và tính kinh tế trong vận hành tua bin sẽ quyết định đến hiệu quả hoạt động của toàn nhà máy. Vì vậy, công nghệ tuabin được lựa chọn phải đảm bảo có hiệu suất cao, tính khả dụng lớn, bảo dưỡng dễ dàng và chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp. Bên cạnh đó, thiết bị tuabin được chọn cũng phải đảm bảo không có bất kỳ vấn đề gì về vận hành ở mọi chế độ tải mà hệ thống yêu cầu. Để đảm bảo được các yêu cầu nêu trên, cần lựa chọn các thiết bị tiên tiến đã được kiểm nghiệm qua thực tế.

Với quy mô công suất 1.200MW nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 là một nguồn nhiệt điện quan trọng trong hệ thống điện quốc gia. Do đó không chỉ thiết bị tuabin mà toàn bộ các hạng mục trong nhà máy phải được thiết kế trên cơ sở đáp ứng được các yê cầu nghiêm ngặt về:

- Hiệu suất nhiệt cao
- Thiết bị có độ tin cậy cao
- Linh hoạt trong vận hành

Dưới đây trình bày chi tiết việc lựa chọn thiết bi tuabin cho nhà máy.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap