Sấy là một quá trình trao đổi nhiệt và ẩm, dẫn đến việc loại bỏ một phần nước và độ ẩm ra khỏi vật liệu sấy bằng phương pháp sấy nóng và sấy lạnh.

Kĩ thuật sấy được sử dụng rộng rãi để làm khô hầu hết các loại dược phẩm, ngũ cốc, các loại hạt và nhiều thực phẩm khác, làm tăng hiệu quả kinh tế trong sản xuất. Quá trình sấy không chỉ đơn thuần là quá trình tách nước và hơi nước ra khỏi vật liệu mà là một quá trình công nghệ. Nó đòi hỏi sau khi sấy vật liệu sấy phải đảm bảo chất lượng cao, tiêu tốn năng lượng ít và chi phí vận hành thấp. Trong sấy lúa phải đảm bảo lúa sau khi sấy có tỉ lệ nứt gãy khi xay xát là thấp nhất.

MỤC LỤC.. 1
LỜI MỞ ĐẦU.. 3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KĨ THUẬT SẤY.. 7
1.1 Khái niệm về sấy. 7
1.2 Bản chất đặc trưng của quá trình sấy. 8
CHƯƠNG II: VẬT LIỆU SẤY VÀ TÁC NHÂN SẤY.. 10
2.1 Cấu tạo hạt lúa. 11
2.2. Các đặc tính chung của khối thóc. 12
2.3 Các yêu cầu đặc trưng của hạt sấy. 14
2.4. Công nghệ sấy thóc. 15
CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẤY VÀ CÁC LOẠI MÁY SẤY THÓC. 15
3.1. Sấy bằng không khí tự nhiên - phơi nắng. 15
3.2. Các phương pháp sấy nhân tạo - các dạng máy sấy thóc. 16
3.2.1. Cấu tạo hệ thống sấy tĩnh vỉ ngang. 16
3.2.2 Máy sấy tháp. 17
3.2.3 Máy sấy tầng sôi. 18
CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẤY TĨNH VỈ NGANG.. 20
4.1 Tính toán tổng quát. 21
4.1.1 Chọn chế độ sấy. 22
4.1.2 Cân bằng vật chất: 22
4.1.3 Cân bằng nhiệt lượng. 24
4.2 Tính toán quá trình sấy lí thuyết 25
4.2.1. Tính toán khói lò. 26
4.2.2 Thông số của không khí sau hòa trộn. 28
4.2.3 Tính thời gian sấy. 29
4.2.4. Lượng không khí cần thiết cho quá trình sấy lí thuyết. 31
4.2.5. Cân bằng nhiệt của quá trình sấy lí thuyết 31
4.3. Xác định các kích thước cơ bản của hệ thống sấy. 32
4.4. Tính toán quá trình sấy thực tế. 33
4.4.1 Tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh. 34
4.4.2 Tổn thất nhiệt do vật liệu sấy mang đi 36
4.4.3. Các thông số sau quá trình sấy thực. 37
4.4.4. Tính toán cân bằng nhiệt lượng của quá trình sấy thực. 38
4.4.5. Tính tiêu hao nhiên liệu. 38
5.1. Buồng đốt 40
5.1.1 Đặc điểm và mục đích của buồng đốt 40
5.1.2 Thiết kế buồng đốt 40
5.2 Thiết bị lọc và khử bụi từ lò đốt trấu. 42
5.3 Tính chọn quạt 42
CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM... 46
6.1. Tính toán đầu tư về nhiên liệu đốt-đánh giá hiệu quả sửu dụng năng lượng. 46
6.2. lượng tiêu thụ điện (giá điện sản xuất – giờ bình thường:1000 đồng/ kW.h) 47
6.3. tính toán giờ công của công nhân vận hành. 47
6.4. tính toán chi phí đầu tư và chi phí bảo dưỡng. 47
KẾT LUẬN.. 50
TÀI LIỆU THAM KHẢO   50


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap