Thiết kế sơ bộ một nhà náy nhiệt điện có công suất 25MW.
Với các số liệu cho trước : α xả = 0,011; α ch = 0,006; α rr = 0,01; αej = 0,006.
Các thông số :
Tuabin k-25-90
Công suất của tổ máy : 25 MW.
Áp suất hơi vào tua bin : 90 at = 88,29 bar.
To = 500 oC.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap