Tiện ích Về tác giả (About the Author widget) đặt ở cuối bài viết Blogger giúp người đọc dễ dàng nắm bắt thông tin sơ lược về tác giả đồng thời nâng cao tác quyền các bài viết trên blog.
Nếu blog của bạn cho phép quyền đăng bài viết cho nhiều người thông qua gmail của họ thì chỉ có bạn là tác giả blog được hiển thị tiện ích này.
Nhờ tiện ích này mà người đọc có thể dễ dàng phân biệt được đâu là tác giả - Admin của blog nếu blog của bạn cho phép nhiều người được quyền đăng bài viết.
Để cài đặt tiện ích này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây.
Bước 1. Đăng nhập Blogger vào Design >> Edit HTML chọn Expand Widget Templates.
Đặt đoạn code dưới đây vào trước dòng ]]></b:skin>
.author-panel {
-moz-border-radius:5px;
background-color:#add8e6;
border: 1px solid #000;
margin:-30px 0 20px 0;
padding:5px;
}
.author-avatar img {
-moz-border-radius:5px;
background-color:#333;
width:60px; height:75px;
float:left;
margin:10px 10px 0;
}
.author-panel p {color:#fff;font-size:12px;text-align:justify;}

Bước 2. Đặt đoạn code dưới đây sau dòng <div class='post-footer'> hoặc trước dòng <div class='post-footer-line post-footer-line-3'>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<b:if cond='data:post.author == &quot;Tên tác giả&quot;'>
<div class='author-panel'>
<div class='author-avatar'><img alt='' src='URL_Avatar' /></div>
<h3>Về tác giả</h3>
<p>Thông tin về tác giả</p>
<p>Theo dõi:
<a href='http://www.blogger.com/follow-blog.g?blogID=XXXXXXXXX' target='_blank'>Blogger</a> |
<a href='http://www.twitter.com/yourusername' target='_blank'>Twitter</a> |
<a href='http://www.facebook.com/yourusername' target='_blank'>Facebook</a>
</p>
</div>
</b:if></b:if>
Trong đoạn code trên, bạn cần thay đổi những dòng được đánh dấu màu đỏ, lần lượt là Tên tác giả (thường xuất hiện khi bạn đăng nhận xét), liên kết ảnh avatar của bạn, thông tin sơ lược về tác giả, ID của Blog, username trên Twitter và Facebook.
Lưu Template là OK.

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap