Hệ thống khí nén Nhà máy thủy điện Pleikrông dùng để tích trữ và cung cấp khí có áp lực cho các hệ thống thiết bị sau:
1. Phụ tải khí áp lực định mức 63 kgf/cm2
- Cung cấp cho hệ thống dầu áp lực điều khiển tổ máy;
- Điều khiển van cầu của hệ thống khí bù cho tổ máy;
- Ép nước trong buồng bánh xe công tác khi chuyển tổ máy sang làm việc ở chế độ bù đồng bộ.
2. Phụ tải khí áp lực định mức 8 kgf/cm2
- Phanh tổ máy;
- Cung cấp khí cho đệm sửa chữa turbine;
- Cấp khí tự dùng phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng đến các cao trình trong Nhà máy.

Chương I: Giới thiệu chung
Chương II: Các quy định an toàn
Chương III: Vận hành hệ thống khí nén
Chương IV: Một số hư hỏng và biện pháp xử lý
Phụlục 1: Sơ đồ nguyên lý hệ thống khí nén


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap