Tài liệu tham khảo

[1]. PGS.TSKH Thân Ngọc Hoàn ( 2004) Điện tử công suất Nhà xuất bản xây dựng, Hà Nội.
[2]. Nguyễn Bính ( 1999) Điện tử công suất - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
[3]. PGS.TS Lê Văn Doanh - Cyril w. lander ( 1994) Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện
Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
[4]. PGS.TS Lê Văn Doanh 2004 Điện tử công suất Nhà xuất bản KH và KT, Hà Nội
[5]. Phạm Quốc Hải , Dương Văn Nghi (1999) Phân tích và giải mạch điện tử công suất - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
[6]. Võ Minh Chính , Phạm Quốc Hải, Trần Trọng Minh (2004) Điện tử công suất - Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
[7]. Bimal K. Bose (1998) Power electronics and Variable Frequency Driver The institute Electrical and Electronics Engineers, Inc,New York


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap