Sự biến đổi vật lý liên quan đến việc tạo thành các chất mới, tính chất cảm quan của thực phẩm(màu sắc, mùi vị, hình thức…)

+ Tính chất hóa lý và biến đổi
+ Tính chất keo (ưa nước, kỵ nước)
+ Tính chất pha (rắn, lỏng, khí)
+ Tính chất khuyếch tán(tính hút ẩm, tính phân tán)
+ Hydrat hóa, trương nở, đông tụ, tạo mixen
+ Bốc hơi, hòa tan, kết tinh, tạo bọt, tạo đông
+ Trao đổi chất, truyền khối 


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap