Cuốn sách được trình bày môt cách hệ thống rời rạc đến những phương pháp xử lý số tín hiệu dựa trên các công cụ toán học và vật lý hiện đại. Đặc biệt cuốn sách dành phần lớn cho việc phân tích và tổng hợp các bộ lọc số làm cơ sở cho việc ứng dụng trong các ngành công nghệ khác nhau.
Hy vọng rằng cuốn sách "xử lý tín hiệu và lọc số" không những giúp ích tốt cho sinh viên các ngành công nghệ mà cũng là tài liệu tham khảo tốt cho NCS cũng như các chuyên gia đang hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan.

Mục lục:
Lời giới thiệu
Lời nói đầu
Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc
Chương 2: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền Z
Chương 3: Biểu diễn hệ thống và tín hiệu rời rạc trong miền tần số liên tục
Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền tần số rời rạc
Chương 5: Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài hữu hạn.
Chương 6: Tổng hợp các bộ lọc số có đáp ứng xung chiều dài vô hạn (bộ lọc số IIR)
Chương 7: Cấu trúc và độ nhạy của các bộ lọc số
Chương 8: Biểu diễn hệ thống rời rạc trong không gian trạng thái
Chương 9: Lọc số nhiều nhịp
Chương 10: Biến đổi Fourier nhanh
Chương 11: Biến đổi Hilbert và hệ thống pha tối thiểu


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap