Trong nền kinh tế thị trường, với mục tiêu lợi nhuận các doanh nghiệp có thể tiến hành nhiều loại hoạt động kinh doanh khác nhau (sản xuất, thương mại, cung cấp dịch vụ, đầu tư tài chính...). Bởi vậy để góp phần trang bị kiến thức một cách toàn diện cho sinh viên học chuyên ngành Kế toán - Tài chính, bên cạnh giáo trình Kế toán doanh nghiệp thương mại đã tổ chức biên soạn giáo trình Kế toán sản xuất. Giáo trình được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập cho chuyên ngành Kế toán - Tài chính của nhà trường và cũng là tài liệu tham khảo, nghiên cứu cần thiết cho những người quan tâm tới lĩnh vực này.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap