Nội dung cuốn sách này được biên soạn thành tám chương và phần phụ lục:
Chương 1 Trình bày ngôn ngữ APT, là ngôn ngữ dùng trong điều khiển số (NC).
Chương 2 Trình bày về điều khiển số truyền thông
Chương 3 Trình bày về lập trình vật làm máy NC
Chương 4 Trình bày về điều khiển bằng máy tính trong
Chương 5 và chương 6 Nói về robot công nghiệp (tay máy), trong đó Chương 5 giới thiệu những vấn đề cơ bản của robot công nghiệp và Chương 6 giới thiệu 1 số ứng dụng của robot trong sản xuất công nghiệp hiện đại.
Chương 7 Trình bày về công nghệ nhóm – là công nghệ dựa trên quy tắc “tương tự” để sắp xếp các vật làm từng nhóm có cùng thuộc tính, nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, chê stạo chúng đạt được hiệu quả cao.
Chương 8 Giới thiệu về lập trình công nghệ có máy tính trợ giúp.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap