Công nghệ thực phẩm là một lĩnh vực rộng, ngày càng phát triển đa dạng và phong phú. Để tìm hiểu về ngành thực phẩm này, cuốn giáo trình "Cơ Sở Lý Thuyết Và Kỹ Thuật Sản Xuất Thực Phẩm" sẽ đề cập đến những cơ sở lý luận và kỹ thuật chung nhất của ngành thực phẩm. Đây cũng là cơ sở cần thiết để sinh viên chuyên ngành chế biến, bảo quản thực phẩm của các trường ĐH, CĐ và THCN nghiên cứu sâu hơn về mỗi lĩnh vực chuyên ngành mà họ quan tâm.
Nội dung của giáo trình được sắp xếp như sau:
Phần 1: Cơ sở lý thuyết trong quá trình sản xuất thực phẩm.
Chương 1: Nguyên liệu thực phẩm.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết của quá trình sản xuất thực phẩm.
Phần 2: Kỹ thuật chế biến các sản phẩm thực phẩm.
Chương 3: Kỹ thuật sản xuất đồ hộp.
Chương 4: Kỹ thuật chế biến cây nhiệt đới.
Chương 5: Kỹ thuật sản xuất các sản phẩm lên men.
Chương 6: Kỹ thuật sản xuất dầu béo và dầu tinh.
Chương 7: Kỹ thuật chế biến lương thực.
Chương 8: Kỹ thuật sản xuất đường.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap