Ximăng là vật liệu xây dựng cổ truyền và lâu đời nhất so với những vật liệu xây dựng khác. Thế nhưng cho tới nay, công nghệ sản xuất các chủng loại ximăng vẫn đang trên đà phát triển và không ngừng hoàn thiện. Nói một cách khác, về mặt công nghệ hoá học, và thiết bị công nghệ hay thiết bị bảo vệ môi trường,..... cũng còn tồn tại nhiều vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh. Ví dụ,làm thế nào để sản xuất đại trà clinker ximăng Portland có hàm lượng khoáng belit (C3S) đạt đến 80 % mà không cần phải có một tỷ lệ nhất định khoáng belit (C2S), tức hệ số bão hoà vôi (LSF) cuả Clinker phải đạt 100%? Làm thế nào để phản ứng tạo khoáng alit xảy ra chủ yếu ngay trong trạng thái rắn để hạn chế được hàm lượng cần thiết của các khoáng chảy và hạ thấp nhiệt độ nung clinker? Làm thế nào để tái sinh oxit carbon từ khí dioxit carbon đê quay lại đốt lò, vừa tiết kiệm được nguyên liệu, vừa giảm bớt tác động xấu đến môi trường khí hậu? Đây là những vấn đề công nghệ cần được tiếp tục nghiên cứu giải quyết.

1. Xi măng Portland thông dụng (PC)
2. Xi măng Portland hỗn hợp (PCB)
3. Xi măng Portland - puzolan (PCpo)
4. Xi măng Portland - xỉ lò cao
5. Xi măng Portland bền sunphat
6. Xi măng Portland toả nhiệt ít (PCLH)
7. Xi măng Portland mac cao
8. Xi măng Portland đóng rắn nhanh
9. Xi măng Portland giãn nở
..
21. Kỹ thuật hoạt hoá các khoáng silicat của clinker ximăng Portland


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap