CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ CÁN CÂN VỐN
1. Cán cân thanh toán (The Balance of Payments – viết tắt là BOP hay BP):
2. Nội dung của cán cân thanh toán:
2.1 Cán cân vãng lai - Current Account (CA): được chia thành 4 bộphận sau:
2.1.1 Cán cân thương mại - Trade Balance (TB):
2.1.2 Cán cân dịch vụ- Services (SE):
2.1.3 Cán cân thu nhập - Incomes (IC),
2.1.4 Cán cân chuyển giao vãng lai một chiều - Current Transfers (Tr.),
2.2 Cán cân vốn (Capital Balance - K):
2.3 Cán cân dựtrữchính thức (Reserve Account): .
2.4 Sai sốthống kê:
2.5 Cán cân cơbản (Basic Balance – BB)
2.6 Cán cân thanh toán chính thức (Official Settlement Balance) .
3. Ý nghĩa kinh tế: .
3.1 Vềnguyên tắc, cán cân thanh toán luôn cân bằng:
3.2 Thặng dưvà thâm hụt cán cân cơbản..
3.3 Thặng dưvà thâm hụt cán cân tổng thể.
4. Thực trạng cán cân thanh toán của Việt Nam trong năm 2010.
CHƯƠNG 2: ĐẦU TƯTRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)
1. Khái niệm về FDI
2. Nội dung:
2.2.1. Phân theo bản chất đầu tư:
2.2.1.1. Đầu tưphương tiện hoạt động:.
2.2.1.2. Mua lại và sáp nhập:
2.2.2. Phân theo tính chất dòng vốn:
2.2.2.1. Vốn chứng khoán:
2.2.2.2. Vốn tái đầu tư:
2.2.2.3. Vốn vay nội bộ ay giao dịch nợnội bộ:
2.2.3. Phân theo động cơcủa nhà đầu tư:
2.2.3.1. Vốn tìm kiếm tài nguyên :
2.2.3.2. Vốn tìm kiếm hiệu quả:
2.2.3.3. Vốn tìm kiếm thịtrường:
2.3.1 Các nhân tốliên quan đến chủ đầu tư
2.3.2 Các nhân tốliên quan đến nước chủ đầu tư
2.3.2.1 Các biện pháp khuyến khích đầu tưtrực tiếp ra nước ngoài bao gồm:.
2.3.2.2 Các biện pháp hạn chế đầu tư .
2.3.3 Các nhân tốliên quan đến nước nhận đầu tư \


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap