Trong khoa học nghiên cứu đất trồng, để đạt được những kết quả xác định chắc chắn về phát sinh học đất cũng như cơ sở khoa học về phân loại đất và đánh giá đúng đắn độ phì nhiêu của đất, cần thiết phải xác định thành phần khoáng sét đất. Ngày nay khoa học thổ nhưỡng hiện đại đã khẳng định rằng khoáng sét, một thành phần vô cơ nhỏ bé nhất trong đất, có những tính chất đặc biệt quyết định một số tính chất cơ bản của đất. Sự hình thành và chuyển hoá của các khoáng sét trong đất chịu ảnh hưởng sâu sắc của các điều kiện hình thành và phát triển các loại đất khác nhau. Vì vậy khi xác định đúng thành phần và diễn biến khoáng sét của mỗi loại đất cho phép chúng ta nhìn nhận khoáng sét là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất chẩn đoán đúng các quy luật phát sinh, các xu hướng phát triển cũng như độ phì tiềm tàng của đất đó. Nghiên cứu khoáng sét trong đất không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn đáng kể trong công tác cải thiện cải tạo nâng cao độ phì đất cũng như việc sử dụng phân bón thích hợp cho cây trồng bởi thành phần khoáng sét liên quan nhiều đến một số tính chất lí hoá cơ bản của đất.
Vấn đề nghiên cứu bản chất khoáng sét nói chung và đặc biệt thành phần khoáng sét trong đất rất phức tạp là một ngành khoa học mới phát triển mạnh từ những năm đầu thế kỷ hai mươi lại đây. Đó là vì việc xác định cấu trúc tinh thể khoáng sét đòi hỏi phải có những thiết bị máy móc hiện đại với những phương pháp, thủ thuật phân tích phức tạp, tinh xảo (ph-ơng pháp tia Runtgen, kính hiển vi điện tử, hồng ngoại, hấp phụ ...) khối lượng nghiên cứu khoáng sét trong đất so với hàng loạt nghiên cứu lý hoá tính khác tuy có hạn chế do phương tiện và giá thành chi phí cao, song trong những năm gần đây ngành khoáng sét học phục vụ tích cực và có hiệu quả cho ngành khoáng sét thổ nh-ỡng, đặc biệt là ở các nước tiên tiến khoa học kỹ thuật phát triển mạnh.

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu khoáng sét
Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Chương 3: Khoáng sét trong nhóm đất đỏ vàng vùng đồi núi
Chương 4: Khoáng sét trong nhóm đất đen nhiệt đới vùng đồi núi
Chương 5: Tình hình khoáng sét trong nhóm đất phù sa
Chương 6: Tình hình khoáng sét ảnh hưởng đến một số tính chất của đất
Kết luận và Phụ lục


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap