LS Starvert iG5A có giá cả cạnh tranh và các chức năng nâng cao. Giao diện dễ sử dụng, biến tần mở rộng lên 7.5kW. Với khả năng tạo momen lớn và có kích thước nhỏ gọn, iG5A cung cấp những điều kiện sử dụng tốt nhất.

Nội dung
4 Tổng quan
8 Sản phẩm
9 Đặc điểm kỹ thuật
11 Sơ đồ đấu nối
12 Cấu hình chân đấu
13 Màn hình
14 Cài đặt thông số
16 Chạy thử
18 Kích thước
20 Điện trở hãm và các thiết bị ngoại biên
21 Danh sách chức năng
28 Các chức năng bảo vệ
29 Phương pháp khắc phục lỗi


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap