Giáo trình “Kỹ thuật phản ứng” này được biên soạn theo đề cương môn học chính thức cùng tên của Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
Nội dung bao gồm: phương trình tỷ lượng; nhiệt động học phản ứng; động học phản ứng cho hệ đồng thể, dị thể và sinh hoá; mô hình các loại thiết bị phản ứng; động lực học và tính ổn định của thiết bị phản ứng.
Trong từng chương có trình bày cơ chế và mô hình hoá quá trình, mô tả nguyên lý cấu tạo và làm việc của một số thiết bị điển hình, ở mỗi phần có kèm theo ví dụ và bài tập liên quan.

Các ký hiệu chính
Chương I. Những khái niệm cơ bản
Chương II. Phương trình tỷ lượng
Chương III. Nhiệt động hoá học
Chương IV. Động học phản ứng
Chương V. Mô hình các loại thiết bị phản ứng
Chương VI. Động học và độ ổn định trong thiết bị phản ứng khuấy trộn liên tục
Chương VII. Ứng dụng kỹ thuật phản ứng trong công nghệ môi trường

Bài tập môn kỹ thuật phản ứng


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap