Code tạo slide ảnh chạy ngang - Blogspot
Code tạo slide ảnh chạy ngang
Bạn đang có website và muốn làm một số hiệu ứng chay website thêm sinh động.

Tuy nhiên ảnh flash thường làm cho website của bạn chậm hơn, load lâu. Ở bài viết này mình hướng dẫn các bạn tạo một slide ảnh chạy ngang website. Hiệu ứng đơn giản đẹp mắt, dễ load và đặc biệt rất đơn giản để sử dụng

Bước 1: Chuẩn bị các ảnh có kích thước bằng nhau:


Bước 2: Up ảnh lên site của mình để lấy link ảnh:

Trong quản trị vào Nội dung >> Quản lý ảnh >> chọn Images để up ảnh

Sau khi up xong click chuột phải vào ảnh để Xem ảnh và copy link:


Bước 3: Thay link website, và link ảnh vào đoạn code sau:

<div class="Modul_nd">
<div class="chuyenmuc">
<style type="text/css">
#demo {
background: #FFF;
overflow:hidden;
border: 1px dashed #CCC;
width: 960;
}
#demo img {
border: 3px solid #F2F2F2;
}
#indemo {
float: left;
width: 800%;
}
#demo1 {
float: left;
}
#demo2 {
float: left;
} </style>
<div id="demo">
<div id="indemo">
<div id="demo1">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 <a href="http://myphamxachtayus.com/trang-diem/166757.html"><img alt="" src="http://myphamxachtayus.bizwebvietnam.com/Sites/10054/Data/images/111.jpg" style="width: 272px; height: 185px;" /></a>
 <a href="http://myphamxachtayus.com/duong-da/166756.html"><img alt="" src="http://myphamxachtayus.bizwebvietnam.com/Sites/10054/Data/images/112.jpg" style="width: 220px; height: 185px;" /></a>
 <a href="http://myphamxachtayus.com/clinique/166367.html"><img alt="" src="http://myphamxachtayus.bizwebvietnam.com/Sites/10054/Data/images/113.jpg" style="width: 220px; height: 185px;" /></a>
 <a href="http://myphamxachtayus.com/trang-diem/166757.html"><img alt="" src="http://myphamxachtayus.bizwebvietnam.com/Sites/10054/Data/images/114.jpg" style="width: 240px; height: 185px;" /></a></div>
<div id="demo2">
<a href="http://myphamxachtayus.com/estee-lauder/166368.html"><img alt="" src="http://myphamxachtayus.bizwebvietnam.com/Sites/10054/Data/images/115.jpg" style="width: 254px; height: 185px;" /></a></div>
</div>
</div>
<script>
var speed = 40;
var tab = document.getElementById("demo");
var tab1 = document.getElementById("demo1");
var tab2 = document.getElementById("demo2");
tab2.innerHTML = tab1.innerHTML;
function Marquee() {
if (tab2.offsetWidth - tab.scrollLeft <= 0)
tab.scrollLeft -= tab1.offsetWidth
else {
tab.scrollLeft++;
}
}
var MyMar = setInterval(Marquee, speed);
tab.onmouseover = function() { clearInterval(MyMar) };
tab.onmouseout = function() { MyMar = setInterval(Marquee, speed) };
</script> </div>
</div>

Trong đó tất cả chỗ nào có:

<a href: Thay link website
img alt="" src="Thay link ảnh"
var speed: điều chỉnh tốc độ chạy của slide ảnh

Bước 4: Sau khi đã chỉnh sửa thay link xong, bạn thêm mới module text/htlm, và copy code và module.

Ấn Lưu hoặc Cập nhật

Sau đó bạn có thể Xem website để xem thành quả của mình.

Chúc các bạn thực hiện thành công.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap