Đây là một thủ thuật hoàn toàn tương tự với thủ thuật tạo các bài viết ngẫu nhiên cho blog, chỉ khác là mở rộng riêng cho từng nhãn. Nếu blog bạn có một đề tài, chuyên mục nào đó nổi bật, bạn có thể tạo 1 widget random các bài viết từ nhãn (chuyên mục đó).

Thủ thuật này được Blogger Fandung coder sau đây mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn. Mình đã làm thử và thành công rùi

Ví dụ như ở blog của mình, mình có thể tạo một widget hiển thị các bài viết ngẫu nhiên của nhãn "Thủ Thuật Blog", xem hình minh họa bên dưới:

☼ Cách thêm Widget bài viết ngẫu nhiên dạng danh sách cho một nhãn nhất định:

1- Đăng nhập vào Blog
2- Vào thẻ Bố Cục (layout)
3- Chọn Thêm Tiện ích (Add widget)

4- Tạo 1 widet HTML/Javarscipts và dán đoạn code sau vào:
<div id="random-posts"></div>
<script type="text/javascript">

function getRandomPosts(json) {
var maxEntries = 10;
var numPosts = json.feed.openSearch$totalResults.$t;
var indexPosts = new Array();
for (var i = 0; i < numPosts; ++i) {
 indexPosts[i] = i;
}
indexPosts.sort(function() {return 0.5 - Math.random()});
if (maxEntries > numPosts) {
 maxEntries = numPosts;
}
var container = document.getElementById('random-posts');
var ul = document.createElement('ul');
for (i = 0; i < maxEntries; ++i) {
 var entry = json.feed.entry[indexPosts[i]];
 var li = document.createElement('li');
 var a = document.createElement('a');
 a.title = entry.title.$t;
 for (var j = 0; j < entry.link.length; ++j) {
   if (entry.link[j].rel == 'alternate') {
     a.href = entry.link[j].href;
     break;
   }
 }
 a.appendChild(document.createTextNode(entry.title.$t));
 li.appendChild(a);
 ul.appendChild(li);
}
container.appendChild(ul);
}

</script>
<script src="http://namkna.blogspot.com/feeds/posts/summary/-/Blogspot-tips?alt=json-in-script&callback=getRandomPosts&max-results=999999" type="text/javascript"></script>
Tuỳ chỉnh :
 • var maxEntries = 10; : dòng này để thiết lập số bài viết sẽ hiển thị
 • http://namkna.blogspot.com/ bằng URL địa chỉ blog của bạn.
 • /feeds/posts/summary/-/Blogspot-tipps : thay code màu đỏ bằng nhãn bạn muốn hiển thị (lưu ý, các nhãn có kí tự khỏang trắng phải thay thế kí tự khỏang trắng bằng %20)
 • (ví dụ nếu là labe Blog Yahoo thì bạn phải đánh là  Blog%20Yahoo)
Chúc thành công!


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap