=========================================================

●BIG_ROM v10 OFFICIAL 5.0 [15/04/2016] cho Zenfone 5 made by Trí Nguyễn

=========================================================
●Changelog v10 Official [2016/04/15]
-Base on WW 3.24.40.87
-Hỗ trợ Zenfone 6
-Add kernel BORETS24 DT2W 17/03/2016
-Update open gapps 13/04/2016
-Loại bỏ icon Auto start manager, AsusSetupWizard, AsusThemeApp, PowerSaving2, Stk, Stk2 trên launcher
-Update AsusThemeApp
-Add BR Center
-Add Network Traffic in BR Center/status bar
-Add Carrier label in BR Center/status bar
-Add CPUspied in BR Center/status bar
-Add RestartUI in BR Center/status bar
-Add Floating mode (Multitasking) in BR Center/Recent (cần kích hoạt trong xposed)
-Add KnockCode in BR Center/LockScreen (cần kích hoạt trong xposed)
-Add Gesture in BR Center/Button
-Add LSPEED Options in BR Center/Performance
-Add Boost in BR Center/Performance (cần kích hoạt trong xposed)
-Add AdbLocker in BR Center/Performance (cần kích hoạt trong xposed)
-Add INIT (Open terminal and type : su , INIT)
-Add changelog in About
-Add file install-recovery-2 tiết kiệm pin
-Add new wallpaper, new ringtone
-Boot animation Marshmallow
-Add App and module: Root explorer, kernel audiutor, sony music (Updated), viper4android, mobile manager asus.
-Add L Speed (Open Terminal Emulator gõ su -> Enter -> gõ tiếp LS -> enter)
-Add ABS (Open Terminal Emulator gõ su -> Enter -> gõ tiếp ABS -> enter)
-Add Tweak cải thiện pin và hiệu suất
-And more..
=========================================================
●Yêu cầu :
-Máy đã unlock bootloader và cài TWRP [Xem bài ghim số 3 để xem hướng dẫn]
=========================================================
●Lưu ý:
-Sau khi up rom, mở trình quản lí tự khởi động bật SU lên, mở tiếp Kernel Audiutor chọn chế độ Cpu là Ondemand để tiết kiệm pin hơn.
-Sau khi up rom, mở xposed và kích hoạt các module trong đó và reboot máy.
-Sau khi up không được Relock bootloader
-Muốn relock bootloader, flash kernel stock ở đây sau đó relock
https://drive.google.com/open…
=========================================================
●Những file cần thiết:
[1]. File ROM BR Official : 15/04/2016:
https://drive.google.com/open…

[2]. File Xposed v81:
https://drive.google.com/open…
=========================================================
●Cách thực hiện:
-B1: Cài driver đầy đủ, bật gỡ rối Usb và tải tất cả file trên về PC.
-B2: Copy file số [1] [2] (Không giải nén) vào bộ nhớ trong dt . Đưa máy về TWRP
-B3: Flash các file [1] [2] qua TWRP
-B4.: Format Data [Bắt buộc]
-B5: Reboot. Done.
=========================================================

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap