I. điôt lực do Nga chế tạo.
Các tham số của điôt của Nga
Itb – giá trị trung bình của dòng điện cho phép chảy qua điốt trong điều kiện chuẩn.
Ihd– giá trị hiệu dụng của dòng điện cho phép chảy qua điốt trong điều kiện chuẩn.
Iđm– dòng định mức làm việc của điôt.
Uđm– giá trị cực đại của điện áp cho phép đặt lên điốt .
Uv– giá trị trung bình sụt áp trên điốt khi dẫn dòng điện.
Uo– điện áp ngưỡng trong đặc tính VA của điốt.
Rđ- điện trở động trong đặc tính VA của điốt.
Irò– dòng điện dò chảy qua điốt khi chịu điện áp ngược.
RT– nhiệt trở xác lập của điốt
1.Điôt tần số thấp ( làm việc với tần số lưới điện 50-60Hz)


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap